Działalność naszego biura obejmuje profesjonalne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Pośredniczymy w kupnie, sprzedaży, zamianie, dzierżawie, najmie:

  • działek budowlanych, rolnych oraz  terenów komercyjnych,
  • domów mieszkalnych, kamienic,
  • mieszkań zarówno z rynku wtórnego jak i pierwotnego,
  • lokali handlowych i usługowych,
  • hal produkcyjnych i  magazynów,

a także wyszukujemy oferty dla klientów według ich potrzeb i oczekiwań.

Gwarantujemy wysoką jakość usług i bezpieczeństwo transakcji. Wykonujemy czynności pośrednictwa kierując się standardami zawodowymi, kodeksem etyki zawodowej i ochroną interesów klienta.

Współpracujemy z wieloma biurami nieruchomości na terenie całego kraju, deweloperami, rzeczoznawcami majątkowymi, kancelariami notarialnymi, kancelariami adwokackimi, pracowniami architektonicznymi, pracowniami geodezyjnymi oraz bankami.

Jednocześnie poszukujemy do współpracy nowych agentów, pośredników w obrocie nieruchomościami lub osoby, które dopiero chcą rozpocząć pracę na rynku nieruchomości.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inwent SMG Sp. z o.o.

ul. Cieszyńska 8

43-300 Bielsko-Biała

NIP:6340125152, REGON:003597599

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS,

KRS 000167069, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN